Die Majestäten 2016


König

Alexander Jost, Eckard Tute

König Eckhard Tute

Adjutant Alexander Jost

 


Damenbeste

Carolin Putensen, Jana Putensen

Damenbeste Carolin Putensen

Adjutantin Jana Putensen


Jugendbestmann

Bestmann Carl Diedrich, mit Adjutantin Joanna Främbs 2. Schießoffizierin Petra Putensen

 

 

Minimi-Bestmann   Jessica Knoop  

Adjutant                   Aneke Heuer

 

Schüler-Bestmann   Jonah Pröhl

Adjutant                     Joshua Krebs

 

 

Jugend-Bestmann   Robin Bernhard

Adjutant                    Julien Främbs